Tag Archives Orange Educational Program

În ultimii ani, companiile IT&C merg din ce în ce mai des în facultățile tehnice pentru a-i conecta pe studenți la realitățile cărora trebuie să le facă față la absolvire. Orange Educational Program este o astfel de activitate complexă desfășurată la Academia de Studii Economice București, la Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației (ETTI) de la Politehnica București și în interiorul companiei.…

Close